Från evidensbaserade metoder till effektfull praktik

Tillsammans - med riktning mot era mål!

Vår resa tillsammans

1. Vi träffas för att klargöra era behov och önskemål.

2. Upplägget skräddarsys och tillsammans enas vi om planen för utbildningsinsatsen samt hur verksamheten kan skapa struktur för vidmakthållande av de färdigheter som utvecklas under utbildningstiden.

3.   Förberedelseuppgifter skickas ut inför utbildningsstart.

4. Utbildningsinsatsen genomförs.

5. Parallellt med utbildningsinsatsen sker kontinuerliga avstämningar för att säkerställa kundnöjdhet och måluppfyllelse.

6. Utvärdering och uppföljningsmöte efter avslutad insats. Översyn och eventuell  justering i planen för  vidmakthållande av de färdigheter som utvecklats under utbildningsinsatsen.

1

Uppstartsmöte – klargöra behov

2

Skräddarsy och planera för kurskoncept

3

Instudering/förberedelse för utbildning

4

Utbildningsinsats

5

Kontinuerlig utvärdering – eventuell justering

6

Uppföljning efter avslutad insats