PeakVision - ett utbildningsföretag med fokus på effektfulla insatser

PeakVision´s tjänster

Utbildning & Handledning

PeakVision utbildar och handleder i coachande ledarskap för chefer och ledare inom näringslivet, socialt arbete och idrottsvärlden. Konceptet är baserat på Motiverande samtal (MI) och den motivationsteori det finns mest underlag för – Självbestämmande teorin (SDT).

Utbildningen främjar förmågan att tillämpa de kommunikationsfärdigheter som främjar arbetsmiljön – ökar engagemang och hållbar motivation hos  medarbetare/idrottare.

Utbildningen innefattar bl.a. personlig vägledning i att bemöta olika samtalsutmaningar, med grupper och på tu man hand – exempelvis vid lägre engagemang/passivitet eller tveksamhet inför att genomföra vissa arbetsuppgifter/stanna kvar inom idrotten.
PeakVision utbildar och handleder i  metoden Motiverande samtal (MI) för  medarbetare inom socialt arbete (socialtjänsten, äldreomsorgen, skolan), hälso- och sjukvården samt friskvårdsbranschen.

PeakVision samarbetar med konsulter som har gedigen erfarenhet av att utbilda och handleda i Motiverande samtal – MI, samt är medlemmar i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).

PeakVision's grundare - Karolina Edler

Karolina är socionom med grundläggande psykoterapiutbildning – KBT (steg 1), vidareutbildad i Cognitive Psychological Coaching (CBC), utbildad MI-utbildare & MI-handledare samt Mindfulnessinstruktör. Medlem i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers). Karolina har det senaste året studerat och certifierats i ytterligare en coachingmetod inom fältet beteendedesign – Tiny Habits.

Karolina har lång erfarenhet av att utbilda, föreläsa, handleda chefer, ledare, medarbetare inom privat- och offentlig sektor. Karolina har bl.a. utbildat och varit handledare i Positiv Psykologisk Coaching (PPC) på högskolan i Skövde. Karolina och PeakVision var först ut med konceptet “MI – baserad coachning” för chefer och ledare samt tränare inom idrottsvärlden.

Karolina har sedan 2010 utbildat flera tusen medarbetare inom socialtjänsten, skolan, äldreomsorgen, hälso- och sjukvården, idrottsvärlden och friskvårdsbranschen. Karolina coachar även individuellt – chefer, ledare, privatpersoner.

Karolina Edler är redaktör och författare till böckerna  Motiverande samtal – Handbok för coacher och tränare inom idrotten (2015) och Motiverad till träning med MI som metod. (2017) – SISU Idrottsböcker. Karolina har även skrivit ett kapitel om SDT och MI i praktiken i boken Motivation inom träning, hälsa och idrott – ett självbestämmandeperspektiv (2018).