PeakVision AB

PeakVision AB är ett utbildningsföretag som drivs av grundaren Karolina Edler. PeakVision erbjuder utbildningar, föreläsningar och handledning i Motiverande samtal (MI) bland annat för medarbetare inom offentlig sektor så som socialtjänsten, skola, hälso- och sjukvården, friskvårdsbranschen, äldreomsorgen m.f.l.

PeakVision erbjuder även utbildningar i MI-baserad coaching för arbetsledare och chefer samt tränare inom idrotten. Med hjälp av MI-baserad coaching kan du som chef och ledare öka motivationen hos dina medarbetare. Arbetar du som tränare kan du få vägledning i hur du ska gå tillväga för att stärka idrottares motivation, bemöta de som har lägre engagemang eller är osäkra på om de ska fortsätta idrotta.

Samtliga utbildare inom PeakVision har gedigen erfarenhet av att praktisera och utbilda i MI samt är medlemmar i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).

Karolina Edler

Karolina är socionom med grundläggande psykoterapiutbildning – KBT (steg 1), Certifierad i Cognitive Psychological Coaching, utbildad MI-tränare, MI-handledare samt Mindfulnessinstruktör och medlem i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).

Karolina har stor erfarenhet av att utbilda och föreläsa för medarbetare inom såväl offentlig som privat sektor. Karolina och PeakVision är först ut med konceptet “MI – baserad coachning” för arbetsledare och chefer samt för tränare inom idrottsvärlden. Karolina har sedan 2010 utbildat främst inom socialtjänsten, skolan, äldreomsorgen, idrottsvärlden och friskvårdsbranschen. Karolina coachar även i olika uppdrag, bl.a. privatpersoner och chefer.

Karolina Edler är redaktör och författare till böckerna  Motiverande samtal – Handbok för coacher och tränare inom idrotten (2015) och Motiverad till träning med MI som metod. (2017) – SISU Idrottsböcker.