Utbildning & Handledning

För ledare och medarbetare inom näringslivet – socialt arbete – friskvårdsbranschen – idrottsvärlden.

PeakVision har över 15 års erfarenhet av att praktisera och lära ut coaching och metoden Motiverande samtal – MI.

Karolina Edler, som grundat PeakVision, är en av Sveriges främsta utbildare och handledare i coachande ledarskap – med MI som metod.

Ett koncept anpassat för chefer och ledare inom näringslivet, socialt arbete och idrotten.
För dig som vill veta mer om hur vi gör utbildningsresan tillsammans – mot er vision.

Kontakta oss för bokning av utbildningsdagar och handledning. Vi erbjuder våra tjänster på plats och online.

Coachande ledarskap - med MI som metod

”Engagera och motivera som ledare” 5 dagar

5-6 veckor mellan kursdagarna som varvas med individuella coachingtillfällen.

Utbildningen klargör hur metoden Motiverande samtal (MI) kan tillämpas i en ledande roll, liksom kombineras med andra strategier som forskningen lyfter främjar det coachande ledarskapet.

Upplägget och innehållet syftar till att medvetandegöra deltagarna om kommunikationsdetaljerna som har effekt - vad de kan göra mer respektive mindre av i samtal med medarbetare och kollegor för att främja ett motivationsklimat som gynnar välmående, utveckling och genomförande (prestation).

Strategierna och modellerna som lyfts i utbildningen har vetenskapliga belägg och är huvudsakligen från metoden Motivational Interviewing (MI) – Motiverande samtal samt teorin Self determination Theory (SDT) - Självbestämmandeteorin.

Arbetsformer
Kursen sker online. Du får ett självstudiematerial (filmer, läshänvisningar, reflektionsfrågor och förberedande övningar) som skall genomföras inför varje kurstillfälle som därmed får en mer handledande karaktär*.

*Kortare teoretiska moment, reflektion/övning (i mindre grupper/storgrupp) och erfarenhetsutbyte integreras. Era exempel och frågor är i fokus -de samtalssituationer som diskuteras är anpassade utifrån den verklighet ni möter i ledande roll, inom olika verksamhetsområden.

De coachande samtalen (individuella), som löper parallellt med utbildningsmomenten syftar till att underlätta för ledarnas praktiska tillämpning.

MI - grundutbildning

3 dagar + 1 eller flera fördjupningsdagar

3-4 veckor mellan kursdagarna. Fördjupningsdag planeras in ca 3-4 månader efter avslutad grundkurs.

Utbildningen klargör hur metoden Motiverande samtal (MI) kan tillämpas i deltagarnas kontext. Den syftar till att medvetandegöra deltagarna om vad de kan göra mer respektive mindre av i samtal för att främja ett motivationsklimat som gynnar samarbete och förändringsberedskap.

Arbetsformer
Kursen erbjuds på plats och online.

Inför varje kursdag förväntas deltagarna göra förberedelseuppgifter och praktisera olika MI-strategier.

Upplägget är övningsbaserat - kortare teoretiska moment, reflektionsfrågor, samtalsövningar, filmobservationer och erfarenhetsutbyte integreras. Deltagarnas exempel och frågor är i fokus. De samtalssituationer som diskuteras är anpassade utifrån den verklighet deltagarna möter i sina professionella roller, inom olika verksamhetsområden.

MI-fördjupningsdag

Fördjupningsdagar i MI och coachande ledarskap

Fördjupningsdagen zoomar in på olika delar från grundkursen. Innehållet anpassas efter deltagarnas frågor och behov.

Dagen syftar till att underlätta för medvetet MI-praktiserande och att klargöra hur MI kan integreras med andra strategier som är till nytta i olika arbetssituationer.

Exempel på innehåll

Arbetsformer
Fördjupningsdagen erbjuds på plats och online.

Inför dagen förväntas deltagarna göra förberedelseuppgifter. Upplägget är övningsbaserat - kortare teoretiska moment, reflektionsfrågor, samtalsövningar, filmobservationer och erfarenhetsutbyte integreras.

De samtalssituationer som diskuteras är anpassade utifrån den verklighet deltagarna möter i sina professionella roller.

Handledning i coachande ledarskap och MI

Handledningen erbjuds online till grupper eller individuellt.

Syftet är att öka deltagarnas medvetenhet om vad de gör i samtalen som är i linje med MI eller coachande ledarskap, liksom vad som kan göras mer respektive mindre av för att få så god effekt som möjligt.

Innehållet anpassas utifrån deltagarnas behov och frågor. Reflektion utifrån olika fallexempel kombineras med feedback på egna samtal.

Utrymme ges för praktisk övning samt, för de som önskar, reflektion och feedback på ljudinspelningar eller transkript av egna samtal.

Beroende på de professionella uppdragen är handledningen till för att:

Handledningen sker i grupper på upp till sex personer, 2-3 timmar/tillfälle alt. 1 h/individuell handledning.

Omfattningen anpassas utifrån verksamhetens/deltagarnas behov och önskemål.