Från tanke till handling

MI främjar kompetensupplevelsen,
viljan och beredskapen att ta steg de steg som krävs för måluppfyllelse.

Motiverande samtal - MI

MI (Motivational Interviewing) är en evidensbaserad samtalsmetod som syftar till att stärka personlig motivation* och hjälpa människor vidare i deras förändringsprocesser, i riktning mot deras mål.

*Ett respektfullt aktivt lyssnande som inriktas mot att framkalla personens eget förändringsprat (önskemål, anledningar, idéer om tillvägagångssätt och rimliga steg att ta).

MI underlättar bland annat i möten med personer som har lägre engagemang, uttrycker motvilja till förändring eller är osäkra på om de ska förändra/fortsätta agera i riktning mot en förändring av något slag.

Metoden tillämpas bland annat av personal inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten, skolan, äldreomsorgen, kriminalvården, beroendevården, friskvårdsbranschen liksom coacher och tränare inom idrotten.

PeakVision har över 15 års erfarenhet av att praktisera och lära ut coaching och Motiverande samtal för ledare och medarbetare inom socialt arbete, hälso- och sjukvården, friskvårdsbranschen, idrotten, näringslivet.

Kontakta oss för bokning av utbildningsdagar och handledning.

Vi erbjuder våra tjänster på plats och online.