Effektfull coaching

Utbildning och handledning för ledare och medarbetare som vill främja människors välmående, utveckling och måluppfyllelse.

För engagerande och motiverande kommunikation.

 

2R2A1891-scaled.jpg

Coaching och kommunikation baserad på Motiverande samtal - MI

PeakVision stöttar ledare och medarbetare inom näringslivet, socialt arbete, friskvårdsbranschen och idrottsvärlden.

PeakVisions tjänster fokuserar på att klargöra hur och varför forskningsbaserade teorier och coachande strategier hjälper dig att främja en engagerande och motiverande samtalsmiljö.

Spela videoklipp
Med visionen att skapa en rörelse från psykologisk forskning till kommunikation som stärker människors välmående och stimulerar till utveckling.

Vägen till effektfull coaching och kommunikation

PeakVision skräddarsyr ett upplägg utifrån verksamhetens behov – grundkurser, fördjupningsdagar och handledning i konsten att coacha och leda framgångsrikt.

Investeringen ökar medvetenheten om det du gör i olika samtalssituationer som fungerar bra, liksom vad och hur du kan kommunicera annorlunda för att få bästa effekt. Dina praktiska samtalsfärdigheter utvecklas och önskvärd respons observeras i dina samtal.​

Inspirerande läsning

Motivation inom träning hälsa och idrott - Ett självbestämmande perspektiv

Karolina Edler har tillsammans med Linus Jonsson & Henrik Gustafsson skrivit kapitlet ”Att arbeta praktiskt med motiverande samtal (MI) och SDT” i boken ”Motivation inom träning, hälsa och idrott – Ett självbestämmande perspektiv”

Motiverande samtal - Handbok för coacher och tränare inom idrotten

MI kan vävas in som en naturlig del i arbetet som coach och tränare och underlättar bland annat för att stärka idrottares motivation, möta oengagerade och stötta dem som är osäkra (exempelvis inför att fortsätta som aktiva). Boken ger exempel hur MI kan tillämpas i rollen som coach och tränare inom bredd- och elitidrott – i mötet med idrottsutövare såväl individuellt som i grupper/lag

Motiverad till träning med MI som metod

Boken stimulerar till reflektioner över hur man i arbetet med att främja fysisk aktivitet kan stärka personers motivation till träning. Bland annat presenteras det förhållningssätt och de kommunikationsfärdigheter och principer i vägledande samtal som kan bidra till ett motiverande samtalsklimat. Samtalsexempel visar hur MI kan praktiseras i rollen som PT, fysioterapeut och sjuksköterska

PeakVision

Karolina Edler driver utbildningsföretaget PeakVision AB och arbetar som utbildare, handledare, föreläsare och coach.

Karolina är redaktör och författare till böckerna ”Motiverande samtal – Handbok för coacher och tränare inom idrotten” och boken ”Motiverad till träning med MI som metod”. Karolina har även skrivit ett kapitel om MI och SDT i praktiken i boken ”Motivation inom träning, hälsa och idrott – Ett självbestämmande perspektiv”

PeakVision samarbetar med konsulter som har gedigen erfarenhet av att utbilda och handleda i Motiverande samtal – MI och andra forskningsbaserade coachingmetoder.

Samarbetspartners