Hem

Motiverande samtal - MI

För dig som vill engagera och coacha till förändring

MI-baserad coaching

PeakVision utbildar och handleder i Motiverande samtal – MI med över tio års erfarenhet. PeakVision AB är ett av få företag i världen som utbildar i MI-baserad coaching för arbetsledare, chefer och tränare inom idrotten. Vill du veta mer om metoden? Klicka här 

Utbildningar och handledning i MI och MI-baserad coaching:

Vi erbjuder både fördjupningsdagar och kortare introduktionsföreläsningar, samt MI-handledning.

Vi utbildar i hela landet

PeakVision erbjuder utbildningar, introduktionskurser och föreläsningar i MI och MI-baserad coaching i hela landet, från norr till söder. 

Karolina Edler MI-baserad coaching

Karolina Edler driver utbildningsföretaget PeakVision AB och arbetar som MI-utbildare, handledare, föreläsare och coach. Karolina är redaktör och författare till böckerna ”Motiverande samtal – Handbok för coacher och tränare inom idrotten” och boken ”Motiverad till träning med MI som metod”. 

PeakVision samarbetar med konsulter som har gedigen erfarenhet av att utbilda och handleda i MI.

Motivation inom träning hälsa och idrott - Ett självbestämmande perspektiv

Karolina Edler har tillsammans med Linus Jonsson & Henrik Gustafsson skrivit kapitlet ”Att arbeta praktiskt med motiverande samtal (MI) och SDT” i boken ”Motivation inom träning, hälsa och idrott – Ett självbestämmande perspektiv”

motiverad till träning bok om mi

Motiverad till träning med MI som metod

Boken stimulerar till reflektioner över hur man i arbetet med att främja fysisk aktivitet kan stärka personers motivation till träning. Bland annat presenteras det förhållningssätt och de kommunikationsfärdigheter och principer i vägledande samtal som kan bidra till ett motiverande samtalsklimat. Samtalsexempel visar hur MI kan praktiseras i rollen som PT, fysioterapeut och sjuksköterska.

Motiverande samtal - Handbok för coacher och tränare inom idrotten

MI kan vävas in som en naturlig del i arbetet som coach och tränare och underlättar bland annat för att stärka idrottares motivation, möta oengagerade och stötta dem som är osäkra (exempelvis inför att fortsätta som aktiva). Boken ger exempel hur MI kan tillämpas i rollen som coach och tränare inom bredd- och elitidrott – i mötet med idrottsutövare såväl individuellt som i grupper/lag.

motiverande-samtal

Samarbetspartners

göteborgsregionen
region jämtland härjedalen
axelsons gymnastiska institut