Hem

Motiverande samtal - MI

För dig som vill utveckla ditt sätt att kommunicera

Vad är MI?

PeakVision utbildar och handleder i Motiverande samtal- MI sedan 2010. PeakVision AB utbildar i MI-baserad coaching för arbetsledare, chefer och tränare inom idrotten. Vill du veta mer om metoden? Klicka här för att läsa mer om MI.

Kontakta PeakVision idag!

PeakVision erbjuder utbildningar, introduktionskurser och föreläsningar i MI och MI-baserad coaching i hela landet, från norr till söder. Vill du eller ditt företag komma i kontakt med PeakVision? Klicka här för att komma direkt till kontakt info. 

PeakVision erbjuder utbildningar och handledning i MI och MI-baserad coaching:

– Introduktion 1-2 dagar

– Grundutbildning 3-5 dagar

– Fördjupningsdagar och kortare introduktionsföreläsningar

– MI-handledning

karolina edler peakvision

Karolina Edler

Grundare av PeakVision

Karolina Edler driver utbildningsföretaget PeakVision AB och arbetar som MI-utbildare, handledare, föreläsare och coach. Karolina är redaktör och författare till böckerna ”Motiverande samtal – Handbok för coacher och tränare inom idrotten” och boken ”Motiverad till träning med MI som metod”. 

PeakVision samarbetar med konsulter som har gedigen erfarenhet av att utbilda och handleda i MI.

Motiverad till träning med MI som metod

Boken stimulerar till reflektioner över hur man i arbetet med att främja fysisk aktivitet kan stärka personers motivation till träning. Bland annat presenteras det förhållningssätt och de kommunikationsfärdigheter och principer i vägledande samtal som kan bidra till ett motiverande samtalsklimat. Samtalsexempel visar hur MI kan praktiseras i rollen som PT, fysioterapeut och sjuksköterska.

Motiverande samtal - Handbok för coacher och tränare inom idrotten

MI kan vävas in som en naturlig del i arbetet som coach och tränare och underlättar bland annat för att stärka idrottares motivation, möta oengagerade och stötta dem som är osäkra (exempelvis inför att fortsätta som aktiva). Boken ger exempel hur MI kan tillämpas i rollen som coach och tränare inom bredd- och elitidrott – i mötet med idrottsutövare såväl individuellt som i grupper/lag.

Vill du komma i kontakt med PeakVision?

PeakVisions Samarbetspartners

göteborgsregionen
region jämtland härjedalen
axelsons gymnastiska institut