Motiverande samtal – MI (Motivational Interviewing) är en evidensbaserad samtalsmetod som syftar till att stärka personlig motivation och hjälpa människor vidare i deras förändringsprocesser, i riktning mot deras mål. 

 
karolina

Karolina Edler driver utbildningsföretaget Peakvision och arbetar som MI-utbildare, handledare och coach.

Karolina är socionom med grundläggande psykoterapiutbildning – KBT (steg 1), Certificate in Cognitive Psychological Coaching, utbildad MI-tränare, MI-handledare samt Mindfulnessinstruktör. Medlem i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).

Vill du veta mer om Motiverande samtal?

Motiverad till träning (2017)

Motiverad till träning – med MI som metod vill framför allt väcka nyfikenhet och reflektioner över hur man kan främja personlig motivation till träning och förändring. Bland annat presenteras det förhållningssätt och de kommunikationsfärdigheter och principer i vägledande samtal som kan bidra till ett motiverande samtalsklimat.

Motiverande samtal (2015)

Motiverande samtal (MI) är en metod som går ut på att bemöta personer i förändringsinriktade samtal med ett särskilt förhållningssätt och aktivt lyssnande. MI kan vävas in som en naturlig del i arbetet som coach och tränare och underlättar bland annat för att stärka idrottares motivation, möta oengagerade och stötta dem som är osäkra (exempelvis inför att fortsätta som aktiva). 

"Den här boken är viktig. Den kommer ge tränare och coacher inom idrottsrörelsen en ökad förståelse för inre motivation och hur man i praktiken kan hjälpa idrottaren att öka motivationen, i såväl individuella samtal som i grupp, både på träning och match/tävling."​
Tobias Sandberg
MI-utbildare och fotbollstränare
För mer information om utbildningar och föreläsningar kontakta: 
KAROLINA EDLER
Mail: karolina@peakvision.se  |  Tele: 0768 – 81 24 08

Peakvisions samarbetspartners