Motiverande Samtal – MI

Vad är MI?

Du har kanske hört talas om MI i olika sammanhang men ställt dig frågan vad är MI?
Motiverande samtal – MI (Motivational Interviewing) är en evidensbaserad samtalsmetod som syftar till att stärka personlig motivation och hjälpa människor vidare i deras förändringsprocesser, i riktning mot deras mål.
MI underlättar bland annat i möten med personer som har lägre engagemang, uttrycker motvilja till förändring eller är osäkra på om de ska förändra/fortsätta agera i riktning mot en förändring av något slag.
Metoden tillämpas bland annat av personal inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten, skolan, kriminalvården, beroendevården och friskvårdsbranschen liksom coacher och tränare inom idrotten.
Syftet med motiverande samtal är att väcka personens motivation i riktning mot hens mål.
 

Kontakta PeakVision

PeakVision erbjuder utbildning och handledning i Motiverande samtal – MI för verksamheter och personer som vill utveckla ditt sätt att kommunicera och vägleda i samtal.

Vill du ha mer information om hur MI kan vara till nytta för dig/din verksamhet eller boka tid för utbildning, handledning, coaching? Kontakta PeakVision idag!